Република България

Министерство на електронното управление

Система за електронни форми

Вход в хоризонталната система еФорми

За да влезете в системата еФорми е необходимо Вашия квалифициран електронен подпис(КЕП) да е поставен в четящото устройство на компютъра Ви и да натиснете бутона "Вход"

Заявяване на услугата по електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I.Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Препоръчително е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване и портала за електронни плащания. Ако нямате регистрации можете да използвате бутоните, които се намират в лявата част на екрана "Регистрация в еВръчване" и " Регистрация в еПлащане".
III. Необходимо в да имате инсталиран, локално на компютъра Ви Adobe Reader. В случай, че нямате инсталиран Adobe Reader можете да изтеглите актуална версия тук.


За да заявите услугата:
1. Ако сте избрали услуга от Единен портал за достъп до електронни административни услуги(www.egov.bg):
1.1. Чрез бутона "Вход" в лявата част на екрана влезте в системата еФорми.
1.2. Следвайте описаните стъпки за подготовка и подаване на заявление за избраната от Вас услуга.
2. Ако не сте избрали услуга:
2.1. Чрез бутона "Вход" в лявата част на екрана влезте в системата еФорми.
2.2. Следвайте описаните стъпки за избор на администрация и избор на услуга.
2.3. Следвайте описаните стъпки за подготовка и подаване на заявление за избраната от Вас услуга.

Електронни Административни услуги

Информация за електронните административни услуги, предоставяни централизирано, чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги можете да намерите тук

Информация за системата еФорми

Прототипът на системата еФорми предоставя достъп на автентикирани потребители до списък с електронни административни услуги, възможност за избор на услуга, локално сваляне и попълване на електронни форми, прикачване на съпътстващи услугата документи и автоматизирано им връчване на доставчика на съответната услуга, чрез системата за сигурно електронно връчване.